Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tartuntaa tai myrkytystä. Ruokamyrkytyksen aiheuttajat ovat useimmiten mikrobeja (bakteereita tai viruksia) tai mikrobin tuottamia toksiineja. Lisäksi ruokamyrkytyksen voivat aiheuttaa loiset, myrkylliset kasvit, eläimet tai sienet sekä kemialliset aineet.

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, niin ota yhteys kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen. Yhteyttä kannatta ottaa myös kyseiseen toimipaikkaan, josta epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen. Elintarvikealan toimijalla on myös lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle ruokamyrkytysepäilytapauksissa.

Sairastumisesta tai muusta reaktiosta, jonka epäilet aiheutuneen elintarvikkeesta voit ilmoittaa Ilppa-ilmoituspalvelussa, sähköpostitse terveystarkastajat@seinajoki.fi tai puhelimitse.