Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tartuntaa tai myrkytystä. Ruokamyrkytyksen aiheuttajat ovat useimmiten mikrobeja (bakteereita tai viruksia) tai mikrobin tuottamia toksiineja. Lisäksi ruokamyrkytyksen voivat aiheuttaa loiset, myrkylliset kasvit, eläimet tai sienet sekä kemialliset aineet.

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, niin ota yhteys kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen. Yhteyttä kannatta ottaa myös kyseiseen toimipaikkaan, josta epäilet saaneesi ruokamyrkytykset. Elintarvikealan toimijalla on myös lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle ruokamyrkytysepäilytapauksissa.

Ilmoituksen epäilystä ruokamyrkytyksestä voit tehdä alla olevan linkin kautta, sähköpostitse terveystarkastajat@seinajoki.fi tai puhelimitse.

Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä