Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus koskee Nurmon 51. kaupunginosan kortteleita 1058 ja 1059, niihin liittyviä puisto-, maatalous-, vesi- ja katualueita sekä viereisiä peltoalueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Nurmon 51. kaupunginosan korttelit 1058, 1059, 1064 ja 1065 sekä niihin liittyvät virkistys-, maatalous-, vesi- ja katualueet.

Käsittelyvaiheet
  • 10.9.2014 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 28.12.2015 – 15.1.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 10.5.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 4.5 – 3.6.2016 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 15.8.2016 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 22.8.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 27.9.2016 Lainvoimaisuuspäivä
  • 5.10.2016 Voimaantulopäivä