Alakylän 9. kaupunginosan korttelit 19 (osa) ja 118 sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet.

Tonttijaon muutoksella muodostuvat Alakylän 9. kaupunginosan korttelin 19 (osa) tontit 12 – 25 ja korttelin 118 tontit 1 – 4.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
Käsittelyvaiheet:
  • 14.2.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 6.6. – 19.6.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.10.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 24.10. – 22.11.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 21.1.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
  • 28.1.2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 12.3.2019 Lainvoimaisuuspäivä
  • 13.3.2019 Voimaantulopäivä