Kaupungilla ja yksityisellä kiinteistöllä on omat velvoitteensa kunnossa- ja puhtaanapidossa. Tästä on määrätty erikseen laissa. Kiinteistön haltijan on huolehdittava kadun puhtaanapidosta lain määräämässä laajuudessa ympäri vuoden.

Kiinteistön haltija

Kiinteistön haltijan velvollisuutena on pitää tontin viereinen katu puhtaana tontin rajasta aina kadun keskiviivaan saakka. Kiinteistön haltijan on myös huolehdittava tonttiin rajoittuvan ojan ja viheralueen siisteydestä enintään kolmen metrin etäisyydeltä tontin rajasta. Lisäksi kiinteistön haltijan on pidettävä samassa laajuudessa myös sadevesikaivojen ritilät, sadevesikaivoihin johtavien putkien suuaukot ja kiinteistön liittymärummut puhtaana liasta, lumesta ja jäästä.

Kiinteistön kunnossa- ja puhtaanapidon vastuista havainnoiva kuva sivun alla.

Kaupunki

Kaupunki vastaa katujen rakenteellisesta kunnossapidosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päällysteiden korjauksia. Lisäksi kaupunki kunnossapitää kadun kalusteet, kaiteet, liikennemerkit, korokkeet ja muut vastaavat laitteet. Rakennetun katuviherkaistan puhtaanapito kuuluu kaupungille.

Kunnossa- ja puhtaanapito kadulla