Osayleiskaavaehdotus nähtävillä 19.6.2024 – 28.8.2024

Yleiskaavaehdotusta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 14.8.2024 klo 17.00 Ylistaro-talolla.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 28.8.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Tiedustelujen yhteydessä huomioi yhteyshenkilöiden loma-ajat:
Jyrki Kuusinen lomalla 20.6. – 4.8.2024 (p. 044 754 1645)
Eija Tuomaala lomalla 4.7. – 11.8.2024 (p. 050 421 1320)
Merja Suomela lomalla 8.7. – 4.8.2024 (p. 044 470 0293) (rakennettu kulttuuriympäristö)

Aineisto

Selvitykset

Liikenne
Hulevesi
Tulvakartat
Rantarakentaminen
Maisematarkastelukartat (rantarakentamisen selvitykseen)
Ylistaron osayleiskaava-alueen rakennusinventointi 2022
Muinaisjäännösinventointi
Kaupallinen selvitys

Käsittelyvaiheet
 • 7.6.2006 Kaava on tullut vireille
 • 3.6.2008 Viranomaisneuvottelu
 • 15.8. – 1.9.2008 Kaavaluonnos nähtävillä
 • 4.11. – 3.12.2008 Kaavaehdotus nähtävillä
 • 17.11.-15.12.2022 Ennakkokuuleminen kaavaehdotus 2
 • 10.6.2024 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan nähtäville
 • 19.6.-28.8.2024 Osayleiskaavaehdotus nähtävillä
 • 14.8.2024 Yleisötilaisuus
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä