Ylistaron keskustan osayleiskaavan ehdotusluonnos ja siihen liittyviä aineistoja on ollut ennakkokuulemista varten nähtävillä 17.11.-15.12.2022.

Tämä ennakkokuuleminen toimii yleiskaavaehdotuksen valmistelumateriaalina.

Aineisto

Selvitykset

Liikenne
Hulevesi
Tulvakartat
Rantarakentaminen
Maisematarkastelukartat (rantarakentamisen selvitykseen)
Ylistaron osayleiskaava-alueen rakennusinventointi 2022
Muinaisjäännösinventointi
Kaupallinen selvitys

Käsittelyvaiheet
  • 7.6.2006 Kaava on tullut vireille
  • 3.6.2008 Viranomaisneuvottelu
  • 15.8. – 1.9.2008 Kaavaluonnos nähtävillä
  • 4.11. – 3.12.2008 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 17.11.-15.12.2022 Ennakkokuuleminen kaavaehdotus 2
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä