Ennakkokuuleminen Ylistaron keskustan osayleiskaava 2035

Ylistaron keskustan osayleiskaavan ehdotusluonnos ja siihen liittyviä aineistoja on ennakkokuulemista varten nähtävillä 17.11.-15.12.2022. Yleiskaava on paperiversiona nähtävillä Ylistaro-talon auditoriossa.

Tämä ennakkokuuleminen toimii yleiskaavaehdotuksen valmistelumateriaalina.

Ennen yleisötilaisuutta maanomistajat voivat omalta kohdaltaan tarkistaa maankäyttötavoitteet.

Yleisötilaisuus sekä kaavoittajan vastaanotto 24.11.2022 Ylistaro-talolla:

 • Kaavoittajan vastaanotto klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
  Aika tulee varata etukäteen numerosta 044 470 0293.
 • Yleiskaavan esittelytilaisuus klo 17.30-19.00.

Kaikki huomiot ja kommentit yleiskaavasta tulee lähettää osoitteeseen: Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus(at)seinajoki.fi.

Nähtävillä oleva aineisto

Selvitykset

Liikenne
Hulevesi
Tulvakartat
Rantarakentaminen
Maisematarkastelukartat (rantarakentamisen selvitykseen)
Muut selvitykset

Luontoselvitys on nähtävillä kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusyksikössä (Kirkkokatu 4)
Kulttuuri- ja muinaisjäännösinventointiselvitykset valmistuvat vuoden 2022 lopulla.

Käsittelyvaiheet
 • 7.6.2006 Kaava on tullut vireille
 • 3.6.2008 Viranomaisneuvottelu
 • 15.8. – 1.9.2008 Kaavaluonnos nähtävillä
 • 4.11. – 3.12.2008 Kaavaehdotus nähtävillä
 • 17.11.-15.12.2022 Ennakkokuuleminen kaavaehdotus 2
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä