Kaavaehdotusta valmistellaan uudelleen nähtäville

Ylistaron yleiskaava 2020 on ollut nähtävillä vuonna 2008. Kaava-alueen selvityksiä päivitetään. Selvitystäydennysten pohjalta laaditaan uusi kaavaehdotus Ylistaron yleiskaava 2035 vuoden 2022 aikana.

Yleiskaava-alueen rakennusinventointi tehdään keväällä 2022

Tiedote rakennusinventoinnista

Vuonna 2008 nähtävillä ollut kaava-aineisto
Selvitykset
kulttuuriympäristö
liikenne
Käsittelyvaiheet
  • 7.6.2006 Kaava on tullut vireille
  • 3.6.2008 Viranomaisneuvottelu
  • 15.8. – 1.9.2008 Kaavaluonnos nähtävillä
  • 4.11. – 3.12.2008 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä