Asemakaavan muutos koskee Itikan 7. kaupunginosan korttelia 4 sekä siihen liittyviä virkistys- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Itikan 7. kaupunginosan korttelit 4 ja 24 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 15.4.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 4.11. – 17.11.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 8.3.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 17.3. – 15.4.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 10.5.2021 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 31.5.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 13.7.2021 Lainvoimaisuuspäivä
  • 14.7.2021 Voimaantulopäivä