Asemakaavaluonnos on nähtävillä 4.11. – 17.11.2020

Asemakaavaluonnos koskee 7. kaupunginosan Itikan korttelin 4 tontteja 10-12 sekä niihin liittyvää puistoaluetta ja Itikanmäen katualuetta.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 4.11.–17.11.2020.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 17.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 15.4.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 4.11. – 17.11.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä