Mikä on konseptisuunnittelu?

Konseptisuunnitelma on yleissuunnittelua pohjustava suunnittelutaso, jonka ratkaisuja selvennetään yleispiirteisin asemapiirroksin, kaavioin, esimerkkikuvin ja havainnekuvin.

Työn tavoitteena on
  • parantaa kaupunkilaisten ja matkailijoiden viihtyvyyttä ja ajanviettomahdollisuuksia Seinäjoen keskustassa
  • lisätä alueen tunnettavuutta
  • luoda monikäyttöinen ympäristö, joka lisää keskustan puistojen ja kävelyalueiden vetovoimaa
  • huomioida nykyiset kaupunkikuvalliset ja maisemalliset arvot
  • edistää erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestämisolosuhteita kaupungin keskustassa
Käsittelyvaiheet:
  • 2019/2 Suunnittelu on aloitettu
  • 24.9.2019 Yleisötilaisuus
  • 24.9.- 8.10.2019 Kysely luonnossuunnitelmista
  • 24.9. – 8.10.2019 Mielipiteen esittäminen luonnossuunnitelmista