Kaavaluonnos on nähtävillä 21.2. – 21.3.2024 ja yleisötilaisuus järjestetään 22.2.2024

Hanke sijoittuu noin 7 kilometriä koilliseen Seinäjoen keskustasta, Atrian tehtaan itäpuolelle. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa enintään 8 tuulivoimalan sekä niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Voimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on enintään 270 metriä, yksikköteho 7–10 MW ja hankkeen kokonaisteho enintään 80 MW. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää maakaapeleilla Atrian tuotantolaitokseen sen olemassa olevaa sähköasemaa hyödyntäen ja syöttää ylijäävä sähköenergia sen kautta kantaverkkoon.

Yleisötilaisuus 22.2.2024

Vireillä olevaa osayleiskaavaa ja ympäristövaikutustenarviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään torstaina 22.2.2024 klo 18.00-20.00 Seinäjoen kaupungintalon Valtuustosalissa (Kirkkokatu 6). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Osallistumislinkki on esitetty ELY-keskuksen nettisivuilla www.ymparisto.fi/isovuorituulivoimaYVA.

Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 21.2. – 21.3.2024

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää osayleiskaavaluonnoksesta mielipiteitä 21.3.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Nähtävillä oleva aineisto

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua ELY-keskuksen nettisivuilla www.ymparisto.fi/isovuorituulivoimaYVA.

Käsittelyvaiheet
 • 11.4.2022 Kaupunginhallitus käynnisti osayleiskaavan ja asetti alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
 • 5.4. – 4.5.2023 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
 • 25.4.2023 Yleisötilaisuus (OAS ja YVA)
 • 9.10. – 29.10.2023 Asukaskysely
 • 12.2.2024 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville
 • 21.2. – 21.3.2024 Kaavaluonnos nähtävillä
 • 22.2.2024 Yleisötilaisuus (kaavaluonnos ja YVA)
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • Kaavaehdotus nähtävillä
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä