Terveydensuojelulain (763/1994) 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on omavalvontavelvollisuus. Omavalvonta tarkoittaa sitä, että toiminnanharjoittaja tunnistaa toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seuraa niihin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee toimia riskien hallitsemiseksi ja estää terveyshaittojen syntymistä mahdollisuuksien mukaan.

Suositeltavaa on laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jotta se on kaikkien luettavissa sekä hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Omavalvonnassa voi hyödyntää toimijalla jo mahdollisesti olevaa omavalvontaa (esimerkiksi sosiaalihuoltolain tai varhaiskasvatuslain mukainen omavalvonta) täydentämällä sitä niin, että se vastaa myös terveydensuojelulaissa tarkoitettua omavalvontaa.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti ilmoitusvelvollisten toimintojen terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Viranomainen arvioi omavalvonnan toimivuutta ja miten toiminnanharjoittaja täyttää huolehtimisvelvollisuutensa.