Seurakunta on hakenut asemakaavan muutosta Nurmon pappilan viereiselle peltoalueelle. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan Länsitien läheisyyteen tehokasta ja korkeahkoa asuinrakentamista ja lähemmäksi pappilaa tiivistä ja matalaa asuinrakentamista.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Käsittelyvaiheet
  • 10.9.2014 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 15.2.2024 Asemakaavan muutos on tullut vireille
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä