Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Soukkajoen (18) kaupunginosan katu- ja virkistysalueita Puuttomantien ja Seinäjoen välissä.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Seinäjoen kaupungin Soukkajoen (18) kaupunginosan kortteli nro 82 sekä siihen liittyvät virkistys-, vesi- ja katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
Käsittelyvaiheet:
  • 28.6.2017 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 28.9. – 11.10.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 3.12.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 12.12.2018 – 10.1.2019 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 21.1.2019 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 28.1.2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 12.3.2019 Lainvoimaisuuspäivä
  • 13.3.2019 Voimaantulopäivä