Nurmikkoa leikataan ajoleikkurilla
Seinäjoen kaupungin kunnossapito on jaettu ydinkaupunkialueella kahteen kunnossapitoalueeseen: läntiseen ja itäiseen. Näiden lisäksi on Peräseinäjoen ja Ylistaron kunnossapitoalueet.

Puistotoimelle asetettujen säästöjen johdosta puistotoimen resursseja on supistettu vuonna 2024. Joudumme vähentämään nurmialueiden ja niittyjen leikkaus- sekä siimaleikkausalueita sekä niiden leikkauskertoja. Huomioitavaa on, että vuosittain tulee vielä uusia kunnossapidettäviä alueita lisää. Kaupungin strategian mukaisesti panostamme myös luontoympäristön monimuotoisuuteen asuinympäristössä mm. teemalla ”Pelasta pörriäinen”.

Kunnossapitovastuun jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan kesken voi lukea lisää Kuntaliiton internetsivuilta kohdasta 2.2.