Lamminnevan tuulivoimaosayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 §:ssä 247 päättänyt käynnistää Lamminnevan oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi ja siihen liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).

Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ooperin tuulivoimaosayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.6.2022 §:ssä 208 päättänyt käynnistää Ooperin oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi ja siihen liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).
Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Palopättäränmäen tuulivoimaosayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2022 §:ssä 123 päättänyt käynnistää Palopättäränmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi ja siihen liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).
Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Isovuoren tuulivoimayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2022 §:ssä 124 päättänyt käynnistää Isovuoren oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Lisäksi yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi ja siihen liittyvä MRL 128 §:n
mukainen toimenpiderajoitus.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).
Rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana.
Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 102 päättänyt Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennusalueen maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyvästä MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §).

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 § :n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Rahkolan 57. kaupunginosan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 23.3.2022 § 57 jatkaa alueelle asetettua MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa sekä siihen liittyvää MRL 128 §:n mukaista toimenpiderajoitusta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa tai muu rakentamiseen vaadittava lupa.

Lautakunta määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.11.2019 § 395 päättänyt Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus- ja laajennusalueen maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyvästä MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §). Rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla, tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Osayleiskaava on kaavaehdotusvaiheen jälkeen jaettu hyväksymiskäsittelyyn kahteen erilliseen osaan; Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 sekä Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue. Kaavan rajaavana elementtinä on Itäväylä ja Pohjan valtatie.

Ensimmäisessä vaiheessa 9.11.2020 kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen 2035 ja kaava on tullut voimaan 23.12.2020. Samalla voimaan tulevan kaavan osalta on poistunut rakennuskielto- ja toimenpiderajoitus.

Toisessa vaiheessa 22.3.2021 kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nurmon keskustan osayleisaavan tarkistuksen ja laajennusksen 2035 Keski-Nurmon alueen. Kaavasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. MRL 38.3 §:n mukaisesti kaava-alueella on voimassa rakennuskielto niin kauan kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.