Rahkolan osayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.11.2023 § 348 päättänyt käynnistää Rahkolan osayleiskaavan laatimisen ja määrätä kaava-alueelle maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja siihen liittyvän MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta.

Rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa.

Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 § :n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lamminnevan tuulivoimaosayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 §:ssä 247 päättänyt käynnistää Lamminnevan oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi ja siihen liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).

Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ooperin tuulivoimaosayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.6.2022 §:ssä 208 päättänyt käynnistää Ooperin oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi ja siihen liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).
Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Palopättäränmäen tuulivoimaosayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2022 §:ssä 123 päättänyt käynnistää Palopättäränmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi ja siihen liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).
Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Isovuoren tuulivoimayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2022 §:ssä 124 päättänyt käynnistää Isovuoren oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Lisäksi yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi ja siihen liittyvä MRL 128 §:n
mukainen toimenpiderajoitus.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).
Rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana.
Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 102 päättänyt Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennusalueen maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyvästä MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §).

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 § :n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Rahkolan 57. kaupunginosan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 23.3.2022 § 57 jatkaa alueelle asetettua MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa sekä siihen liittyvää MRL 128 §:n mukaista toimenpiderajoitusta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa tai muu rakentamiseen vaadittava lupa.

Lautakunta määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.