Toimenpidelupaa tarvitaan sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joissa lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Tällaisia ovat esimerkiksi katokset, rakennelmat, maalämpökaivot, kiinteistön jätevesijärjestelmän uusimiset (viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) sekä mastot (alle 40 m).
Toimenpideluvan hakemisessa tarvitaan soveltuvin osin samoja asiakirjoja kuin rakennusluvassa.
Hae toimenpidelupaa sähköisesti eLuvan kautta.