Omistaessasi omakotitalon, joka sijaitsee kaupungin vuokratontilla, voit milloin tahansa vuokra-ajan kuluessa lunastaa tontin itsellesi. Tontin kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. Tonttien yksikköhinnoista päättää kaupunginvaltuusto.

Tontista maksetaan vuokraa kauppakirjan allekirjoituspäivään saakka. Mikäli olet jo maksanut koko kalenterivuoden vuokran, hyvitetään loppuvuoden vuokrat tontin kauppahinnasta. Kuluneita kuukausia ei hyvitetä.

Vuokratontilla olevan talon myyminen

Jos olet myymässä vuokratontilla sijaitsevaa taloa:

  • Huolehdi, että vuokraoikeuden siirtoa koskevaan kauppakirjaan kirjataan myös tulevalle vuokralaiselle samat vuokrasopimuksen ehdot, mitä alkuperäisessä vuokrasopimuksessa on edellytetty.
  • Sopikaa ostajan kanssa, mihin saakka sinä vastaat tontin vuokrasta ja milloin vastuu siirtyy uudelle vuokralaiselle.
  • Ilmoita vuokranmaksajan vaihtumisesta kaupungille.

Vuokratontilla olevan talon ostaminen

Jos olet ostanut talon, joka sijaitsee kaupungin vuokratontilla:

  • Toimita kopio vuokraoikeuden siirtoa koskevasta kauppakirjasta Palvelupiste Alvariin.
  • Hae vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
  • Kuluvan vuoden vuokra laskutetaan sen mukaisesti, miten olette sopineet myyjän kanssa. Jatkossa tonttivuokrat laskutetaan aina vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
  • Voit milloin tahansa vuokra-aikana lunastaa tontin itsellesi voimassa olevien taksojen mukaisesti.