Vuokrattavat asuntotontit

Seinäjoen kaupungilla on runsaasti vapaita tontteja, jotka ovat vuokrattavissa omakotitalon tai mökin rakentamiseen. Lisäksi yksityisillä on myynnissä omakotitaloja, jotka sijaitsevat kaupungin vuokraamalla tontilla.

Tällä sivulla kerromme

Rakentamattoman tontin vuokraaminen

Voit vuokrata tontin omakotitalon rakentamiseen Kärjen, Pajuluoman, Hallilanvuoren tai Latikan alueelta. Lisäksi Peräseinäjoen Kalajärveltä voit vuokrata tontin vapaa-ajan mökin rakentamiseen. Vapaat tontit näet eTonttipalvelusta.

Tonttia koskeva vuokrasopimus tehdään aina 50 vuodeksi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja sen määrä tarkistetaan vuosittain. Sinulla on mahdollisuus ostaa tontti omaksi milloin vain vuokra-aikana.

Tontin vuokraamisesta on kerrottu tarkemmin ”Tontin osto tai vuokraus” -sivuilla.

Vuokraamasi tontin ostaminen omaksi

Omistaessasi omakotitalon, joka sijaitsee kaupungin vuokratontilla, voit milloin tahansa vuokra-ajan kuluessa ostaa tontin omaksi. Tontin kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. Tonttien yksikköhinnoista päättää kaupunginvaltuusto. Tontin kauppahinnan lisäksi maksettavaksi tulee lohkomismaksu, joka määräytyy tontin pinta-alan mukaan. Tontista maksetaan vuokraa kauppakirjan allekirjoituspäivään saakka. Voit tiedustella tontin ostohintaa maankäyttöinsinööreiltä.

Muita tontin ostamiseen liittyviä maksuja ovat Verohallinnolle maksettava varainsiirtovero tontin kauppahinnasta ja lohkomismaksusta. Lisäksi maksettavaksi tulee Maanmittauslaitokselle asiointi- ja lainhuudonhakumaksu ja jos kauppakirja tehdään paperisena vastaat myös kaupanvahvistajan palkkion maksamisesta.

Tontin ostamisesta on kerrottu tarkemmin ”Tontin osto tai vuokraus” -sivuilla.

Vuokratontilla olevan talon myyminen

Jos omakotitalosi sijaitsee vuokratontilla ja olet myymässä sitä eteenpäin, huomioithan seuraavat asiat:

  • Tontin vuokrasopimuksen voi siirtää sanktiotta eteenpäin sen jälkeen, kun tontin rakentamisvelvoite on täytetty. Tarkasta rakentamisvelvoite tontin vuokrasopimuksesta.
  • Tee ostajien kanssa kauppakirja tontin vuokraoikeudesta.
  • Sopikaa vuokraoikeuden kauppakirjassa ostajien kanssa, mihin saakka te vastaatte tontin vuokrasta sekä muista kustannuksista ja milloin vastuu siirtyy uusille vuokralaisille.
  • Sama alkuperäinen vuokrasopimus, jonka rakentaja on tehnyt kaupungin kanssa, koskee edelleen teidän jälkeen myös tulevia vuokralaisia. Vuokrasopimuksen ehdot tulee kirjata vuokraoikeutta koskevaan kauppakirjaan tai liittää vuokrasopimus kauppakirjan liitteeksi.
  • Ilmoita vuokranmaksajan vaihtumisesta kaupungille.

Vuokratontilla olevan talon ostaminen

Kiinteistövälittäjillä tai yksityisillä on usein myynnissä omakotitaloja, jotka sijaitsevat kaupungin vuokraamilla tonteilla. Jos ostat vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon, voit päättää talokaupan jälkeen, ostatko myös tontin itsellesi tai jatkatko vuokralaisena.

Ostaessasi vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon, teette myyjän kanssa kaupat tontin vuokraoikeudesta. Vastuut velvollisuuksien ja oikeuksien siirtymisestä kirjataan myyjän kanssa tehtävään kauppakirjaan.

Tontin ostaminen vuokraoikeuden kaupan yhteydessä

Ilmoita kaupungille, jos haluat ostaa tontin omaksi. Voitte ostaa tontin omaksi sen jälkeen, kun olette tehneet ensin kaupat edellisten vuokralaisten kanssa tontin vuokraoikeudesta ja sopineet samassa yhteydessä hallintaoikeuden siirtymisestä. Tonttikauppaan liittyviä papereita voidaan alkaa valmistella jo aiemmin, mutta tonttia koskeva kauppakirja allekirjoitetaan vasta sen jälkeen, kun talokaupat on tehty. Tontin kauppahinta ja lohkomismaksut maksetaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Tontin omaksi ostamisesta on kerrottu enemmän sivulla ”Tontin osto tai vuokraus”.

Vuokralaisena jatkaminen

Vuokraoikeus siirtyy sinulle sitä koskevan kaupan myötä ja samalla alkuperäisen vuokrasopimuksen ehdot siirtyvät koskemaan sinua, uutta vuokralaista. Kaupungin kanssa ei tehdä uutta vuokrasopimusta. Vuokrasopimus on voimassa siihen saakka, mitä alkuperäiseen vuokrasopimukseen on voimassaolosta kirjattu.

Tontin vuokra laskutetaan vuosittain kesäkuulla ja vuokralasku koskee aina koko kalenterivuotta. Vuokran määrä tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaan.

Ilmoita kaupungille, että olet tontin uusi vuokralainen ja mistä alkaen vastaat tontin vuokran maksusta. Voit tehdä ilmoituksen lähettämällä kopion vuokraoikeuden siirtoa koskevasta kauppakirjasta Palvelupiste Alvariin tai suojatulla sähköpostilla osoitteessa https://securemail.seinajoki.fi. Sähköpostin saajaksi: tontit@seinajoki.fi.

Vuokraoikeuden kirjaaminen

Ostettuasi vuokratontilla sijaitsevan asuinrakennuksen, on tärkeää hakea Maanmittauslaitoksesta vuokraoikeuden kirjaamista puolen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kirjaamisella virallistat sen, että vuokratontilla sijaitsevat rakennukset ovat sinun omistuksessasi ja että tontin hallintaoikeus on siirtynyt sinulle.

Jos tarkoituksesi on ostaa tontti omaksi parin kuukauden kuluessa, ei sinun tarvitse hakea erikseen vuokraoikeuden kirjaamista vaan se korvaantuu tontin ostamisen jälkeen haettavalla lainhuudolla.

Takaisin alkuun