Asemakaavaluonnos on nähtävillä 11.11. – 24.11.2021

Asemakaavan muutos koskee Kapernaumin 5. kaupunginosan kortteleita 19 (osa) ja 22 (osa) ja niihin liittyviä puisto- ja katualueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 11.11. – 24.11.2021

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 24.11.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Käsittelyvaiheet
  • 14.8.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 11.11. – 24.11.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä