Asemakaavan muutoksella muodostuvat Kapernaumin 5. kaupunginosan korttelit 19 (osa) ja 22 (osa) sekä niihin liittyvät katualueet.

Käsittelyvaiheet
  • 14.8.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 11.11. – 24.11.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 24.2.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 2.2. – 3.3.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 14.3.2022 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 21.3.2022 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 3.5.2022 Lainvoimaisuuspäivä
  • 4.5.2022 Voimaantulopäivä