Asemakaavaluonnos on nähtävillä 9.8. – 22.8.2023

Asemakaavan muutos koskee Niemistön 22. kaupunginosan kortteleita 53-92 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 9.8. – 22.8.2023.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 22.8.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Seinäjoen luonnon perusselvitys osa II, Luontotutkimus Enviro Oy, 1989

Niemistö-Katila-Aunes luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki, 2018 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa)

Käsittelyvaiheet
  • 10.5.2023 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 9.8. – 22.8.2023 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä