Asemakaavaa laajennetaan Niemistön kaupunginosaan, Auneksentie, Niemistön asuntoalueen länsipuoli.

Asemakaavan laajennuksella muodostuvat Niemistön 22. kaupunginosan korttelit 53–91 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Seinäjoen luonnon perusselvitys osa II, Luontotutkimus Enviro Oy, 1989

Niemistö-Katila-Aunes luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki, 2018 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa)

Käsittelyvaiheet
  • 10.5.2023 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 9.8. – 22.8.2023 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 20.11. 2023 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 29.11.2023 – 4.1.2024 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 22.1.2024 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 29.1.2024 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 12.3.2024 Lainvoimaisuuspäivä
  • 13.3.2024 Voimaantulopäivä