Kaava-aineisto
Selvitykset
muinaismuistot
luonto
maisema
kulttuuriympäristö
Käsittelyvaiheet
 • 20.4.2010 Kaupunkisuunnittelujaosto käynnisti kaavan
 • 21.6.2010 Kaupunginhallitus esitti valtuustolle rakennus- ja toimenpidekieltoa
 • 28.6.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennus- ja toimenpidekiellon
 • 20.6.2011 Yleisötilaisuus
 • 20.10. – 11.11.2011 OAS ja siihen liittyvä aineisto ja selvitykset nähtävillä
 • 14.2. – 15.3.2013 Kaavaluonnos nähtävillä
 • 9.6.2014 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • 19.6. – 15.8.2014 Kaavaehdotus nähtävillä
 • 8.12.2014 Kaupunginhallituksen käsittely
 • 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • 16.1.2015 Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
 • 16.6.2015 Kaupunkisuunittelujaosto jatkoi rakennus- ja toimenpidekieltoa
 • 28.3.2016 Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • 10.5.2016 Kaupunginhallitus määräsi kaavan osittain voimaan
 • 25.5.2016 Kaupunkisuunnittelujaosto poisti rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimaan tuleviksi määrätyiltä alueilta
 • 1.6.2016 Kaava tuli osittain voimaan
 • 7.9.2016 Lainvoimaisuuspäivä
 • 21.9.2016 Kaava tuli kaikilta osin voimaan, rakennuskielto ja toimenpiderajoitus poistuvat kokonaisuudessaan