Seinäjoella laadittiin pyöräilystrategia vuosille 2012-2015, johon koottiin 10 lupausta pyöräilyn edistämiseksi. Strategiaa päivitettiin vuonna 2018 ja nimi muutettiin pyöräilyn edistämisohjelmaksi.

Pyöräilystrategia

Pyöräilystrategia laadittiin vuosille 2012-2015 ja siihen koottiin kymmenen lupausta pyöräilyn edistämiseksi.

Pyöräilyn edistämisohjelma

Pyöräilystrategiaa päivitettiin vuonna 2018, jolloin nimi muuttui pyöräilyn edistämisohjelmaksi. Edistämisohjelman 2018-2021 tarkoituksena oli tuoda lisää konkreettisuutta ja käytännönläheisyyttä pyöräilyn edistämiseen Seinäjoella.

Ohjelma jakautuu kolmeen teemaan: pyöräilyinfra, viestintä ja kampanjat sekä kehittäminen. Ne sisältävät tavoitteiden lisäksi toimenpiteet, vastuutahot sekä mittarit, joilla edistämistä seurataan.

Kestävän liikkumisen toimenpideohjelma

Kestävän liikkumisen toimenpideohjelma linjaa, että kaupunki edistää esteettömän ja kestävän liikkumisen etenemistä Seinäjoella. Tavoitteiden saavuttamiseksi kärkihankkeisiin lukeutuu muun muassa pyöräilyn edistäminen rakentamalla pyöräilyn laatukäytävät, parantamalla pyöräpysäköinnin määrää ja laatua sekä kaupunkipyöräpilotti.