Asemakaavaehdotus on valmistelussa

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 47 ja siihen liittyviä katu- ja liikennealueita sekä Pohjan (6) kaupunginosan liikennealueita.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaselostus ovat olleet valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 26.2. – 25.3.2020.

Luonnosvaiheen aineisto:
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
Käsittelyvaiheet:
  • 14.2.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 26.2.2020 – 25.3.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä