Asemakaavaehdotus on nähtävillä 2.12.2020 – 8.1.2021.

Asemakaavan muutos koskee Pohjan 6. kaupunginosan korttelia 17 (osa).

Asemakaavan muutoksella muodostuu Pohjan 6. kaupunginosan kortteli 17 (osa).

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 2.12.2020 – 8.1.2021.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 8.1.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Nähtävillä oleva aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 9.10.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 30.9. – 14.10.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 16.11.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 2.12.2020 – 8.1.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä