Asemakaavan muutosehdotus koskee Seinäjoen kaupungin Niemistön 22. kaupunginosan korttelia 17 sekä siihen liittyviä katualueita (Niemistön koulu).

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Niemistön 22. kaupunginosan korttelit 12, 15 ja 17 – 46 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, maatalous- ja katualueet (Niemistön asuntoalueen laajennus)

Käsittelyvaiheet:
  • 11.11.2015 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 4.3. – 18.3.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 10.5.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 19.5. – 17.6.2016 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 15.8.2016 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 22.8.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 27.9.2016 Lainvoimaisuuspäivä
  • 5.10.2016 Voimaantulopäivä, rakennuskielto ja toimenpiderajoitus poistuu voimaan tulleelta alueelta