Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 17 – 30.1.2018

Asemakaavan muutos koskee Marttilan 2. kaupunginosan korttelia 13 (osa), Rakuunakatu 2.

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • __.__.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 17 – 30.1.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä