Kaava-aineisto:
Käsittelyvaiheet:
  • 9.5. – 8.6.2005 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 12.12.2005 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 19.12.2005 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • 20.2.2006 Kaupunginhallitus asetti kaavan osittain voimaan
  • 5.9.2007 Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset