Asemakaavalla mahdollistetaan asumista Kertunlaakson koulun ympäristöön, koulun tulevaisuuden laajennustarpeet ja liikerakentamista Nurmontien varteen sekä katuyhteyden Nurmontieltä Pohjan valtatien ali Hevoskorventielle. Asemakaavassa huomioidaan kantatie 67 tiesuunnitelman mukaiset aluevaraukset Kivisaari – Atria välillä, jotka mahdollistavat tiesuunnitelman hyväksymisen. Tiesuunnitelmassa kantatie 67 suunnitellaan 2+2 kaistaiseksi. Asemakaavalla laajennetaan kaupungin tonttitarjontaa.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Käsittelyvaiheet
  • 10.12.2021 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavoituksen
  • 19.1.2024 Asemakaavan muutos on tullut vireille
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä