Asemakaavan muutos koskee Kivistön 4. kaupunginosan korttelia 1 (osa) sekä siihen liittyviä katu- ja puistoalueita, Upan 3. kaupunginosan katualuetta ja Huhtalan 14. kaupunginosan vesialuetta.

Asemakaavan laajennus koskee Seinäjoen kaupungin omistamaa Huhtalan (14) kaupunginosan asemakaavoittamatonta ranta- ja vesialuetta.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Upan 3. kaupunginosan korttelit 93 ja 94 sekä niihin liittyvät puisto- ja katualueet ja Huhtalan 14. kaupunginosan vesialue.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 18.4.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 16.5. – 29.5.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 25.6.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 4.7. – 7.8.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 20.8.2018 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 27.8.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 26.9.2018 Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
  • 7.5.2020 Lainvoimaisuuspäivä
  • 11.5.2020 Voimaantulopäivä