Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, joka suojelee Aaltokeskuksen suojelun arvoiset kulttuurihistorialliset piirteet ja huomioi uutta kirjastotaloa suunniteltaessa Aaltokeskuksen läheisyyden.

Käsittelyvaiheet
  • 23.5.2007 (8.6.2004) Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 26.8.-24.9.2004 Kaavaluonnos ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 24.8.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 1.9.-30.9.2009 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 5.10.2009 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 19.10.2009 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 25.11.2009 Lainvoimaisuuskuulutus