Asemakaavaluonnos on nähtävillä 24.6. – 31.7.2020

Asemakaavan muutos koskee Kivistön 4. kaupunginosan puistoaluetta.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selostus pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 24.6. – 31.7.2020.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 31.7.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 15.4.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 24.6. – 31.7.2020 Kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selostus nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä