Uudet tontit tulevat hakuun pääsääntöisesti loppuvuodesta. Jatkuvassa haussa on runsaasti tontteja, jotka varaamme hakuehdot täyttäville hakijoille hakujärjestyksessä. Vapaat tonttimme on esitelty karttapalvelussa, jossa voitte jättää myös sähköisen tonttihakemuksen.

Ylistaron ja Peräseinäjoen alueella on useita vapaita rivitalotontteja, jotka eivät tällä hetkellä ole vielä esillä karttapalvelussa. Niitä voitte tiedustella suoraan maankäyttöinsinööreiltä.

Hakuehdot

Yrityksellä voi olla vain yksi tontti kerrallaan varauksessa. Uusi tontti on mahdollista varata, kun edellinen tontti on rakenteilla. Kolmatta tonttia varatessa täytyy ensimmäisen olla jo rakennettu valmiiksi. Ehtoa ei voi ohittaa hakemalla tonttia eri yrityksen lukuun. Samat henkilöt eivät voi siis toimia useassa tonttia varaavassa yrityksessä tai yhteenliittymässä taustalla. Väärien tietojen antaminen aiheuttaa hakemuksen ja tonttivarauksen hylkäämisen.

Varausaika ja -maksut

Tonttien varausaika on enintään yksi vuosi ja varauksista peritään vahvistetun hinnaston mukaiset varausmaksut. Varausaikana ja ennen kauppakirjan allekirjoittamista tulee esittää hyväksyttävät L-1 -suunnitelmat. Suunnitelmien tulee olla asemakaavamääräysten mukaiset ja niistä tulee ilmetä asemapiirros, julkisivut, pohjakuvat sekä tontin käyttö. Rakennushanke tulee toteuttaa varausaikana esitettyihin L-1 tason suunnitelmiin pohjautuen. Suunnitteluun tarvittavan karttapaketin voi tilata osoitteesta karttatilaukset@seinajoki.fi.

Varausmaksut

  • AP-tontit 900 € / 6 kk
  • AR, AKR, K-tontit 2250 € / 6 kk
  • kerrostalotontit 4500 € / 6 kk

Varausmaksut hyvitetään tontin hinnasta, mutta varauksesta luovuttaessa varausmaksut jäävät kaupungille. Varauspäätöksistä peritään lisäksi päätösmaksu 50 euroa/päätös, jota ei hyvitetä eikä palauteta.

Tontin ostaminen

Ottakaa yhteyttä maankäyttöinsinööriin sopiaksenne tonttia koskevan kauppakirjan allekirjoittamisesta. Saatte etukäteen tutustuttavaksi luonnoksen kauppakirjasta sekä muut tonttia koskevat asiakirjat. Tontin kauppahinta sekä lohkomismaksut tulee maksaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Kauppakirjan allekirjoittaminen sähköisesti on myös tontista riippuen mahdollista.