Yleistä tonteista

Tällä sivulla kerromme ammattirakentajille tarjolla olevien tonttien hakuun liittyvistä asioista, kuten

Uusien tonttien haku

Uudet tontit tulevat hakuun pääsääntöisesti loppuvuodesta. Tonttien hakuajoista ilmoitetaan tällä sivulla sekä lehti-ilmoituksella. Tontit on esitellään eTonttipalvelussa, jonka kautta myös niiden hakeminen tapahtuu.

Uusien tonttien kohdalla on tärkeää, että hakemus jätetään hakuaikana. Hakemusta täydennetään L1-suunnitelmilla, joiden jättämiselle ilmoitetaan erillinen määräaika. Vain mainittuihin määräaikoihin mennessä saapuneet hakemukset sekä suunnitelmat huomioidaan rakentajia valittaessa.

Tutustu yleisiin hakuehtoihin

Jatkuva haku

Tonttihaun jälkeen vapaaksi jääneet tontit tulevat jatkuvaan hakuun. Jatkuvan haun tonteilla ei ole erillistä hakuaikaa, vaan varaamme tontit hakuehdot täyttäville hakijoille hakujärjestyksessä. Jatkuvassa haussa olevat tontit on esitelty eTonttipalvelussa, jossa voitte jättää myös tonttihakemuksen. Ylistaron ja Peräseinäjoen alueella on lisäksi useita vapaita rivitalotontteja, jotka eivät vielä tällä hetkellä ole esillä eTonttipalvelussa. Niitä voitte tiedustella suoraan maankäyttöinsinööreiltä.

Jatkuvassa haussa olevien tonttien osalta L1-suunnitelmat tulee esittää varausaikana, ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Suunnitelmien tulee olla asemakaavamääräysten mukaiset ja niistä tulee ilmetä asemapiirros, julkisivut, pohjakuvat sekä tontin käyttö. Rakennushanke tulee toteuttaa varausaikana esitettyihin L-1 tason suunnitelmiin pohjautuen. Suunnitteluun tarvittavan karttapaketin voi tilata sähköpostilla osoitteesta karttatilaukset@seinajoki.fi.

Tutustu jatkuvan haun tontteihin eTonttipalvelussa.

Yleiset hakuehdot

Tonttia hakevalla yhtiöllä voi olla vain yksi tontti kerrallaan varauksessa. Uuden tontin voi varata, kun edellinen tontti on rakenteilla. Kolmatta tonttia varatessa täytyy ensimmäisen olla jo rakennettu valmiiksi. Ehtoa ei voi kiertää hakemalla tonttia eri yrityksen lukuun. Samat henkilöt eivät voi siis toimia usean tonttia varaavan yhtiön tai yhteenliittymän taustalla. Väärien tietojen antaminen aiheuttaa hakemuksen ja tonttivarauksen hylkäämisen.

Varausaika ja -maksut

Tonttia voi pitää varauksessa enintään vuoden. Varausaika on tarkoitettu rakentamisen suunnittelulle ja tontin ostamiseen liittyvien asioiden järjestämiselle. Tonttivarauksista peritään vahvistetun hinnaston mukaiset varausmaksut.

Varausmaksut hyvitetään tontin hinnasta, mutta varauksesta luovuttaessa varausmaksut jäävät kaupungille. Varauspäätöksistä peritään lisäksi päätösmaksu 50 euroa/päätös, jota ei hyvitetä eikä palauteta.

Varausmaksujen määrät

  • AP-tontit 900 € / 6 kk
  • AR, AKR, K-tontit 2250 € / 6 kk
  • kerrostalotontit 4500 € / 6 kk

Tontin ostaminen

Tontin ostamisesta tulee sopia varausaikana. Ottakaa yhteyttä maankäyttöinsinööriin sopiaksenne tonttia koskevan kauppakirjan allekirjoittamisesta. Useimpien tonttien kohdalla on mahdollista myös allekirjoittaa kauppakirja sähköisesti.

Sovittuamme kauppakirjan allekirjoittamisesta saatte etukäteen tutustuttavaksi luonnoksen kauppakirjasta sekä muut tonttia koskevat asiakirjat. Tontin kauppahinta sekä lohkomismaksut maksetaan kokonaisuudessaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Takaisin alkuun