Kaavaehdotusta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennustyötä on tehty vuosien 2015 – 2016 aikana. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen 5.4.2019. Osayleiskaavatyö on käynnistetty uudelleen kaupunginhallituksessa 25.11.2019. Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 8.4. – 7.5.2020. Kaavaehdotusta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:
Selvitykset:
liikenne
melu
kauppa
rantarakentaminen
tulvakorkeudet
muinaisjäännökset
kulttuuriympäristö
luonto
maisema
haju
vesihuolto
kaavatalous
havainnekuva
Käsittelyvaiheet:
  • 25.11.2019 Kaupunginhallitus käynnisti yleiskaavan
  • 11.12.2019 – 16.1.2020 Kaavaluonnos nähtävillä
  • 17.12.2019 Viranomaisneuvottelu
  • 17.12.2019 Yleisötilaisuus
  • 30.3.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 8.4. – 7.5.2020 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä