Osayleiskaava on ehdotusvaiheen jälkeen jaettu hyväksymiskäsittelyyn kahteen erilliseen osaan; Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 sekä Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue. Kaavan rajaavana elementtinä on Itäväylä ja Pohjan valtatie.

Ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyssä on Nurmon keskustan, Solanon, Kivisaaren, Kertunlaakson ja Hyllykallion osa eli Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035.

Kaava-aineisto
Selvitykset
liikenne
melu
kauppa
rantarakentaminen
tulvakorkeudet
muinaisjäännökset
kulttuuriympäristö
luonto
maisema
haju
vesihuolto
kaavatalous
havainnekuva
Käsittelyvaiheet:
  • 25.11.2019 Kaupunginhallitus käynnisti yleiskaavan
  • 11.12.2019 – 16.1.2020 Kaavaluonnos nähtävillä
  • 17.12.2019 Viranomaisneuvottelu
  • 17.12.2019 Yleisötilaisuus
  • 30.3.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 8.4. – 7.5.2020 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 2.11.2020 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 9.11.2020 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • 22.12.2020 Lainvoimaisuuspäivä
  • 23.12.2020 Voimaantulopäivä