Osayleiskaava on ehdotusvaiheen jälkeen jaettu hyväksymiskäsittelyyn kahteen erilliseen osaan; Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 sekä Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue. Kaavan rajaavana elementtinä on Itäväylä ja Pohjan valtatie.

Kaava-aineisto

Selvitykset
liikenne
melu
kauppa
rantarakentaminen
tulvakorkeudet
muinaisjäännökset
kulttuuriympäristö
luonto
maisema
haju
vesihuolto
kaavatalous
havainnekuva
Käsittelyvaiheet:
  • 25.11.2019 Kaupunginhallitus käynnisti yleiskaavan
  • 11.12.2019 – 16.1.2020 Kaavaluonnos nähtävillä
  • 17.12.2019 Viranomaisneuvottelu
  • 17.12.2019 Yleisötilaisuus
  • 30.3.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 8.4. – 7.5.2020 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 2.11.2020 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 9.11.2020 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • 22.12.2020 Lainvoimaisuuspäivä
  • 23.12.2020 Voimaantulopäivä