Seinäjoen kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Tämä toteuduu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.seinajoki.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Seinäjoen kaupungin verkkosivusto noudattaa pääosin saavutettavuusperiaatteiden WCAG) 2.1-ohjeistusta ja sen toteutumisessa on tavoiteltu AA-tasoa.

Ei-saavutettava sisältö

Seinäjoen kaupungin verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Kaupungin kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2021 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Seinajoki.fi verkkosivusto on julkaistu 29.4.2020 ja seloste on laadittu 27.4.2020. Seloste perustuu toistaiseksi itsearvioon ja Valu Digital Oy:n arvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Seinäjoen kaupungin verkkosivuston saavutettavuudesta vastaa viestintäyksikkö. Palautetta osoitteeseen kirjaamo@seinajoki.fi tai puhelimitse 06 416 2111 (vaihde). Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Seinäjoen kaupungilta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)