Valvontaeläinlääkärit ja praktikkoeläinlääkärit hoitavat Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon alueen (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri) eläinsuojeluasioita.
Tee eläinsuojeluilmoitus, jos epäilet eläimen kaltoinkohtelua. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa.

Mihin voin tehdä ilmoituksen?

Voit tehdä ilmoituksen sähköisellä lomakkeella, tai ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin sähköpostilla valvontaelainlaakari@seinajoki.fi.
Virka-aikana kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä puhelimitse valvontaeläinlääkäriin.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisessä eläinsuojelutapauksessa ole yhteydessä päivystävään kunnaneläinlääkäriin tai poliisiin.

Ilmoitusta tehdessäsi on tärkeää tietää ilmoituksen kohteen osoite, mahdollisesti nimi sekä puhelinnumero ja lyhyt kuvaus tilanteesta miten eläintä on kohdeltu kaltoin.
Pelkästään koirien haukkuminen ilman epäilyä siitä, että koira olisi hylätty tai jätetty liian pitkäksi aikaa yksin eivät pääsääntöisesti ole eläinsuojeluasioita, vaan tällaisessa tapauksissa on syytä ensisijaisesti ottaa yhteyttä isännöitsijään tai suoraan eläimen omistajaan.

Viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus avun tarpeessa olevasta eläimestä


Eläinten hyvinvointilain 88 §:ssä säädetään viranomaisten ja tiettyjen tahojen velvollisuudesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan toimivaltaiselle eläinsuojeluviranomaiselle, jos hän on tehtävässään saanut tietää avun tarpeessa olevasta eläimestä, ja ilmoittamaan valvontaviranomaiselle asian arvioimiseksi välttämättömiä tietoja.

Näitä tahoja ovat mm:

  • lomituspalvelu ja sijaisapu, keinosiementäjä
  • sosiaali- ja terveydenhuolto ja näiden palvelujen tuottaja
  • terveydenhuollon ammattihenkilö
  • hätäkeskusyksikkö
  • palo- ja pelastustoimi

Ilmoittajalta ei edellytetä eläinten pitoon liittyvää asiantuntemusta ilmoituksen tekemistä varten, valvontaviranomainen kysyy tarvittaessa tilannearvion kannalta välttämättömiä lisätietoja

Loukkaantuneet lemmikkieläimet ja luonnonvaraiset eläimet

Jos havaitset loukkaantuneen lemmikkieläimen, joka on esimerkiksi jäänyt auton alle, ole yhteydessä alueen kunnaneläinlääkäriin tai päivystävään eläinlääkäriin. Toimi näin myös, jos havaitset loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen