Seinäjoelta löytyy tilaa ja tahtoa kestävälle liikkumiselle

Seinäjoen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma SUMP on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja julkaistu. Suunnitelmalla edistetään kestävää liikkumista aina ydinkeskustasta kylille asti, samalla kattaen kaikki liikkumismuodot, huomioiden eri alueiden erityispiirteet. Suunnitelma noudattaa Euroopassa yleistä SUMP-mallia (Sustainable Urban Mobility Plan) ja se antaa kunnianhimoisen, mutta saavutettavan vision vuodelle 2035: ”Helposti saavutettava Seinäjoki – Tilaa ja tahtoa terveelliselle ja turvalliselle liikkumiselle läpi vuoden.”

Suunnitelma kokoaa yhteen aiemmin julkaistujen strategioiden ja suunnitelmien kohokohdat ja toimii näin koko kaupungin liikennesuunnittelun ja toteutuksen selkänojana. Kaiken työn taustalla on Seinäjoen kaupunkistrategian mukaisesti asukkaiden hyvinvointi, viihtyisä ympäristö, kukoistava elinkeinoelämä ja turvallinen olo kaikilla.

Suunnitelman toimenpidekokonaisuudet ovat laajat:

  • Sitoutunut Seinäjoki valaa vankan perustan, jolle kestävää liikkumista rakennetaan.
  • Keskustojen elävyysloikka pureutuu keskustojen viihtyisyyden ja houkuttelevuuden kehittämiseen.
  • Kestävän liikkumisen käytävissä kehitetään merkittävimpiä yhteysvälejä sekä lähelle että kauemmas.
  • Arjen matkojen turvaaminen sisältää mm. arkiliikkumiseen liittyvien matkojen kestävyyden lisäämistä.

Toimenpiteet vievät suunnitelmaa kohti tavoitteita ja kytkeytyvät toisiinsa, eri aluetyyppeihin, eri kulkutapoihin ja eri hallinnonaloihin. Kokonaisuudet edelleen jakautuvat tarkempiin osa-alueisiin, joissa on määritelty aloitusvuodet ja vastuutahot.

Pitkällä aikavälillä ohjelma edesauttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, edistää ihmisten fyysistä liikkumista, sekä pienentää ruuhkajonoja, rengasmelua ja liikennekuolemia, sekä – loukkaantumisia.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma on Seinäjoelle merkittävä myös siksi, että se osaltaan avaa mahdollisuutta päästä osaksi TEN-T –liikenneverkostoa (Trans-European Transport Networks) yhtenä kaupunkisolmukohtana. TEN-T verkolle sijoittuu Euroopan mittakaavan tärkeimmät liikennehankkeet.

Lisätietoja: Hanna Latva-Kiskola, ympäristönsuojelujohtaja, p. 044 425 5716

Seinäjoen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma digiraportti: https://arcg.is/1Cfv0H1

Linkki pdf –raporttiin ja lisätietoja hankkeesta löytyy sivulta: www.seinajoki.fi/SmartSUMP

Seinäjoen kestävän liikkumisen ohjelma on tehty osana Smart SUMP Seinäjoki -hanketta, joka on rahoitettu REACT-EU määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.