Asemakaavan muutos koskee Upan 3. kaupunginosan korttelia 3 (osa) sekä katu- ja virkistysalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Upan 3. kaupunginosan kortteli 3 (osa) sekä katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 9.9.2015 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 20.5. – 3.6.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 7.12.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 16.12.2020 – 14.1.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 15.3.2021 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 22.3.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 3.5.2021 Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
  • 3.5.2023 Lainvoimaisuuspäivä
  • 4.5.2023 Voimaantulopäivä