Asemakaavaluonnos on nähtävillä 20.5. – 3.6.2020

Asemakaavaan muutos koskee Upan 3. kaupunginosan korttelia 3 (osa) ja siihen liittyviä virkistys- ja katualueita.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 20.5. – 3.6.2020.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 3.6.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Nähtävillä oleva aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 9.9.2015 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 20.5. – 3.6.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä