Asemakaavaehdotus on nähtävillä 16.12.2020 – 14.1.2021

Asemakaavan muutos koskee Upan 3. kaupunginosan korttelia 3 (osa) sekä katu- ja virkistysalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Upan 3. kaupunginosan kortteli 3 (osa) sekä katualueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 16.12.2020 – 14.1.2021.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 14.1.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 9.9.2015 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 20.5. – 3.6.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 7.12.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 16.12.2020 – 14.1.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä