Lakeuden Etappi Oy tyhjää kuntalaisten jäteastiat. Jätteenkuljetussopimukset tehdään Lakeuden Etapin sähköisessä palvelussa.

Jätelaki velvoittaa kaikki asukkaat liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Seinäjoella vaihtoehtoina ovat oma jäteastia tai kimppajäteastia. Korttelikeräyspiste alueilla kaikki asukkaat on velvoitettu käyttämään yhteisiä jäteastioita.

Kaikki kuntalaiset on velvoitettu lajittelemaan poltettavasta jätteestä erikseen vaarallinen jäte (paristot, akut, maalit, liuottimet, lääkkeet), sähkö- ja elektroniikkaromu, pakkausmateriaalit (lasi, metalli ja muovi) sekä paperi. Pakkausjätteet ja paperin voi toimittaa ekopisteille, joita ylläpitää pääasiassa Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy ja Suomen paperinkeräys Oy. Myös Lakeuden Etapilla on muutama täydentävä keräyspiste. Muut kierrätettävät jätteet voi viedä jäteasemille. Jäteasemat ottavat vastaan myös suuria jätteitä, kuten huonekaluja, puujätettä ja puutarhajätettä. Osa jäteasemille toimitettavista jätteistä on maksullista jätettä. Maksut löytyvät Lakeuden Etapin palveluhinnastosta.

Asunto-osakeyhtiöitä on velvoitettu keräämään erikseen tiettyjä jätteitä.

  • Biojäte (yli 5 huoneistoa)
  • lasipakkaukset (yli 10 huoneistoa)
  • metalli (yli 10 huoneistoa)
  • kartonki (yli 10 huoneistoa)
  • muovipakkaukset (yli 20 huoneistoa kantaseinäjoen alueella)

Tarkemmin jätehuollon järjestämisestä ja järjestetyn jätehuollon käyttämisestä Seinäjoella on määrätty Lakeuden jätelautakunnan antamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätehuollon toteutumista valvoo Seinäjoen ympäristönsuojelu.