Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Seinäjoki-Vaasa radan nopeudennostosta. Seinäjoki-Vaasa-hankkeella on tarkoitus sujuvoittaa henkilöliikennettä sekä turvata rataosan nykyinen liikennöinti.

Hankkeen tavoitteena on nostaa radan nopeus nykyisestä nopeudesta 120 km/h nopeuteen 140 km/h sekä korjata nopeutta rajoittavat kohteet. Nopeudennosto tullaan toteuttamaan osana koko rataosan peruskorjausta. Ratasuunnitelma ulottuu pääsääntöisesti rautatieliikennealueelle, mutta edellyttää muutoksia Ylistaron asemanseudulla, radan läheisyydessä. Könnintien tasoristeyksen parantaminen ja rautatiealueiden (LR) uudet laajuudet edellyttävät alueella voimassa olevan asemakaavan muuttamista.

Väylävirasto, Seinäjoki-Vaasa nopeudennosto ratasuunnitelma. Linkki Väylän sivulle.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 22.2. – 6.3.2024

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 6.3.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 7.2.2024 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 21.2.2024 Asemakaava tullut vireille
  • 22.2. – 6.3.2024 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä