Asemakaavaehdotus nähtävillä 17.4. – 16.5.2024

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Seinäjoki-Vaasa radan nopeudennostosta. Seinäjoki-Vaasa hankkeella on tarkoitus sujuvoittaa henkilöliikennettä sekä turvata rataosan nykyinen liikennöinti.

Asemakaavan muutos koskee: Seinäjoen kaupungin 25. kaupunginosan, Ylistaron, kortteleita 411 ja 422, sekä niihin liittyviä rautatie-, tie- ja erityisalueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: Seinäjoen kaupungin 25. kaupunginosan, Ylistaron, korttelit 410 (osa) ja 422 sekä niihin liittyvät rautatie-, katu- ja virkistysalueet.

Asemakaavan muutoksella kumotaan Könnintien vierestä osa korttelia 411 sekä osa rautatie-, tie- ja erityisaluetta.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 17.4. – 16.5.2024

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 16.5.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Nähtävillä oleva aineisto

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Väylävirasto, Seinäjoki-Vaasa nopeudennosto, ratasuunnitelmaa koskeva nettisivu.

Kokonaismaakuntakaava E-P:n liitto, 2005

Maakuntakaavan uudistus, Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050

Ylistaron keskustan osayleiskaavaehdotus II 2035

Yleiskaavaa varten tehdyt selvitykset

Käsittelyvaiheet
  • 7.2.2024 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 21.2.2024 Asemakaava tullut vireille
  • 22.2. – 6.3.2024 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 8.4.2024 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 17.4. – 16.5.2024 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä