Asemanseudun yleissuunnitelma on laadittu vuosien 2016–2018 aikana. Ensimmäisen asemakorttelin asemakaava hyväksyttiin vuonna 2020 ja valtaosa asemakorttelista valmistuu vuoden 2024 loppupuolella.

Seuraavien asemakortteleiden asemakaavoituksen pohjaksi asemanseudun yleissuunnitelmaa on syytä päivittää. Asemanseudun tavoitteita on syytä tarkistaa ja erilaisia toiminnallisia tarpeita arvioida, jotta niistä saadaan ajanmukainen tieto asemakaavoituksen pohjaksi. Erityisesti vanhan matkakeskuksen alueen toiminnalliset ratkaisuvaihtoehdot ja taloudelliset reunaehdot tulee selvittää. Myös vanhojen veturitallien alueelle on ilmennyt uusia tavoitteita, jotka on huomioitava yleissuunnitelmassa.