Havainnekuva Kouran asuntoalueesta
Havainnekuva Kouran asuntoalueesta

Milloin voin hakea tonttia?

Uusien asuntoalueiden tontit tulevat hakuun kerran vuodessa ja hakuaika on pääsääntöisesti loppuvuodesta. Tällöin on tärkeää huomioida tonttihaun päättymisaika ja toimittaa hakemus hakuaikana. Hakuajasta tiedotetaan tonttisivuilla.

Suurin osa tonteistamme on jatkuvassa haussa karttapalvelussa. Jatkuvassa haussa oleville tonteille ei ole määritelty hakuajalle päättymisaikaa. Kun löydät mieleisen tontin, voit täyttää sähköisen hakulomakkeen karttapalvelussa samantien. Tontti varataan ensimmäiselle hakuehdot täyttävälle hakijalle.

Sähköinen tonttien esittely- ja hakupalvelu

Mitkä ovat hakuehdot?

Suurin osa tonteistamme on yksityishenkilöiden vapaasti haettavissa oman kodin rakentamiseen ilman hakuehtoja. Osalla tonteista on maininta ensirakentajaehdosta. Tällä tarkoitamme sitä, että voit varata kyseisen tontin, mikäli sinä tai samassa taloudessa asuva toinen henkilö ei ole aiemmin ostanut tai vuokrannut tonttia Seinäjoen kaupungilta (tai liitoskunnilta) oman kodin rakentamiseen. Ensirakentajaehto on voimassa yleensä uusimpien alueiden tonteilla ja sen voimassaolosta päättää kaupunginhallitus.

Voit hakea tonttia rakennettavaksi myyntiin, jos sinulla on yritys, jonka toimialaan kuuluu rakentaminen. Yhtiöllä voi olla kerrallaan vain yksi tontti varauksessa. Uuden tontin voi varata, kun edellisen rakentaminen on aloitettu. Myöskään yhtiön taustalla olevat henkilöt eivät voi olla samanaikaisesti mukana toisessa tonttia varaavassa yrityksessä.

Mitä kannattaa huomioida tonttia valitessa?

Tontin valinta on yksi tärkeimpiä päätöksiä talon rakentamisessa. Suositeltavaa on, että ensin valitaan tontti ja vasta sen jälkeen aletaan suunnitella taloa. Jos sinulla taas on mielessä tietynlainen talomalli, on tontin valinnassa tärkeää varmistaa, että mieleisesi talo on mahdollista rakentaa juuri kyseiselle tontille.

Tontin valinnassa tulee ottaa huomioon hinnan ja sijainnin lisäksi asuntoaluetta ja kyseistä korttelia koskevat kaavamääräykset. Asemakaavamääräyksistä selviää minkälaisen talon tontille voi rakentaa. Kaavamääräyksissä määritellään mm. kerrosmäärä, rakennusoikeus ja rakennusten sijoittuminen tontilla. Lisäksi asemakaavamääräyksissä saattaa olla esimerkiksi julkisivumateriaalia, ulkoväritystä, kattomuotoa ja kattokaltevuutta koskevia määräyksiä. Joillakin asuntoalueilla on lisäksi erillinen rakennustapaohje, jolla täydennetään ja selvennetään kaavamääräyksiä. Kaavamääräyksiin, kaavaselostuksiin sekä mahdollisiin rakennustapaohjeisiin pääset tutustumaan kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen sivuilla sekä tällä sivulla olevien linkkien kautta.

Tontin valinnassa ja taloa suunnitellessa kannattaa huomioida ilmansuunnat eli mistä suunnasta aurinko paistaa. Lisäksi on tärkeää huomioida tontin ympäristö, maaston muodot sekä tontin muoto. Tontin muoto vaikuttaa muun muassa siten, että vaikka kaavamääräykset sallisivat rakentamisen yhteen kerrokseen, voi joskus joutua tontin muodon vuoksi rakentamaan kuitenkin useampaan kerrokseen.

Suosituimpia tontteja ovat yleensä katujen viimeiset ja puistoon rajoittuvat tontit. Yleensä ne varataankin ensimmäisinä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että puistoalueet on tarkoitettu yleiseen käyttöön ja niillä voi olla paljonkin käyttäjiä. Myös puistoraitteja saatetaan rakentaa myöhemminkin. Katujen varsilla olevien niin sanottujen välitonttien etuna on, että tienkäyttäjät menevät niiden ohi eivätkä pysähtele tai kääntyile oman tontin kohdalla.

Tontteihin tutustuminen

Tontteihin kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa myös paikan päällä maastossa. Voit tutustua tontteihin itsenäisesti ja hyödyntää samalla karttapalvelua maastossa liikkuessasi. Avaa karttapalvelu älypuhelimella tai tabletilla ja salli paikannus/sijainnin käyttö laitteesi asetuksissa. Tällä toiminnolla näet sijaintisi kartalla ja samalla näet miltä tontit näyttävät maastosta käsin.

Huom! Muistathan kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta liikkuessasi työmaa-alueella, ettet vaaranna omaa tai muidenkaan turvallisuutta.

Voit tutustua vapaana oleviin tontteihimme sähköisessä tonttien esittely- ja hakupalvelussa eli karttapalvelussa.

Onko pakko rakentaa, jos varaan tontin?

Ei ole pakko. Kun varaat tontin, sitoudut maksamaan varausmaksun varausajalta. Sen sijaan tontin ostamiseen ja rakentamisen aloittamiseen se ei vielä sinua sido. Varausaika on tarkoitettu suunnittelulle, rahoituksen järjestämiselle ja muille toimille rakentamisen mahdollistamiseksi. Vasta tontin ostaminen tai vuokraaminen velvoittaa sinut rakentamaan tontille.

Kuinka tonttia haetaan?

Tonttia haetaan sähköisesti tonttien esittely- ja hakupalvelussa. Aloita hakemuksen täyttäminen valitsemalla ”Hae tonttia”. Täyttäessäsi hakemusta tietokoneella voit valita hakemukselle useamman tontin. Kun jatkat tonttien valinnan jälkeen hakemuksen täyttöä, muista numeroida tontit siten, että kiinnostavin tontti on numero 1. Puhelimella voit hakea vain yhtä tonttia. Kun olet valinnut haluamasi tontin/tontit pääset täyttämään hakemuksen muita tietoja kirjautumalla sisään palveluun.

Hakulomakkeelle tulee lisätä hakijoiksi ne henkilöt, joiden nimiin kauppakirja tai vuokrasopimus tullaan myöhemmin tekemään. Saat lisättyä hakijoiden tiedot klikkaamalla ”Lisää uusi hakija”.

Hakemuksella kysytään omistusosuutta, mitä se tarkoittaa?

Omistusosuuden kokonaismäärä on 100 %, joka yleensä jaetaan hakijoiden kesken 50/50. Osuudet voidaan jakaa toisin esimerkiksi tilanteessa, jos ensiasunnon ostajan varainsiirtoveron vapautuksen käyttäminen halutaan säästää myöhempään. Tarkempia tietoja varainsiirtoverosta saa verohallinnolta. Omistusosuuksia on mahdollista muuttaa vielä myöhemminkin ilmoittamalla siitä ennen tonttia koskevan kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Mihin hakuryhmään kuulun?

Jos haet tonttia oman kodin rakentamiseen etkä sinä tai mahdollinen kumppanisi ole kumpikaan aiemmin ostaneet tai vuokranneet tonttia kaupungilta oman kodin rakentamiseen, olette ensirakentajia. Edellytyksenä on siis, että molemmat hakijat täyttävät edellä mainitun kriteerin. Kriteeriä ei voi kiertää siten, että vain toinen hakee tonttia.

Jos sinä tai mahdollinen kumppanisi olette aiemmin ostaneet tai vuokranneet tontin kaupungilta oman kodin rakentamiseen, kuulutte ryhmään kaksi eli haette silloin tonttia yli 5 vuotta sitten rakentaneissa. Kuulutte ryhmään 2 myös silloin, vaikka vain toinen teistä on aiemmin rakentanut. Uusien tonttien hakuaikana ette voi osallistua tonttihakuun, jos edellisen tontin lunastuksesta on kulunut alle viisi vuotta. Jatkuvassa haussa olevia tontteja voi hakea, ellei tontin lisätiedoissa ole muuta mainittu.

Kolmas ryhmä on myyntiinrakentajat ja tällöin on edellytyksenä, että hakijalla on yritys, jonka toimialaan kuuluu rakentaminen.

Kuinka pitkän varausajan valitsen?

Varausajat on keskitetty päättymään samoihin aikoihin eli neljännesvuosittain. Voit valita varausajan heti vuodeksi tai ensin lyhyemmäksi ajaksi ja jatkaa sitä tarpeen vaatiessa. Varausajan valinnassa on huomioitava se, että varausmaksu laskutetaan yhdellä laskulla koko varausajalta. Omakotitonttien varausmaksu on 100 €/kk eli jos varaat tontin vuoden varausajalla, on varausmaksu tällöin 1200 euroa (12 kk x 100 €/kk). Jokaisesta varauspäätöksestä ja jatkopäätöksestä laskutetaan lisäksi päätösmaksu 50 euroa. Laskulla on maksuaikaa laskutuspäivästä noin kolme viikkoa. Päätösmaksuja ei hyvitetä tontin hinnasta. Varausmaksut hyvitetään.

Valitse lyhyt varausaika, jos haluat aloittaa rakentamisen nopeasti tai jos olet epävarma koko rakentamisesta tai jos et halua sitoa varaukseen paljon rahaa kerralla.

Valitse pidempi varausaika, jos tiedät aloittavasi rakentamisen vasta myöhemmin tai jos haluat välttää jatkovarauksista tulevat ylimääräiset päätösmaksut.

Milloin saan tietää, sainko tontin?

Tämä riippuu siitä, onko kyse uusista asuntoalueista, joiden tonteille on määritelty hakuaika vai onko kyse jatkuvassa haussa olevista tonteista. Uusien asuntoalueiden kohdalla suoritetaan arvonta kaikkien hakijoiden kesken, jos asuntoalueen jotain tonttia on hakenut useampi kuin yksi hakija. Arvontatilaisuudessa arvotaan valintavuorot, jolloin saa valita haluamansa tontin vapaana olevista tonteista, joten silloin saa tiedon saamastaan tontista heti omalla valintavuorollaan. Jos kaikkien hakijoiden ensisijaiset tonttitoiveet kohdistuvat eri tontteihin, vahvistetaan hakemukset suoraan varauksiksi ilman arvontatilaisuutta. Arvontamenettelystä ja -aikatauluista tiedotetaan tonttihaun yhteydessä tarkemmin.

Jatkuvassa haussa olevien tonttien osalta saat tiedot hakemuksesi käsittelyvaiheista eTontti-palvelusta sähköpostiisi. Ensin saat automaattiviestin siitä, että hakemus on saapunut perille. Kun viranhaltija on vastaanottanut hakemuksen eTontti-palvelussa, saat tiedon myös hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Pääsääntöisesti hakemukset käsitellään joko samana tai seuraavana arkipäivänä. Loma-aikoina hakemusten käsittelyssä voi olla enemmän viivettä. Huomioithan siis, että hakemasi tontti ei poistu automaattisesti haettavista tonteista, vaan vasta sen jälkeen, kun viranhaltija on käynyt saapuneet hakemukset läpi. Jos hakemuksia on saapunut samaan tonttiin useampi kuin yksi, ratkaistaan tontin saaja hakemuksen saapumisajan perusteella.

Hakutavasta riippumatta tonttivarauksesta tehdään varaus- ja myyntipäätös, jonka saat myöhemmin sähköpostilla. Lasku tontin varausmaksusta tulee jälkeenpäin postitse.

Koska tontti pitää ostaa tai vuokrata omaksi?

Voit pitää tonttia varauksessa vuoden verran. Erityisestä syystä varausaikaa on ollut mahdollista jatkaa pidempäänkin. Tontin ostamisesta tai vuokraamisesta tulee sopia varausaikana. Vuokraaminen on mahdollista Kärjen, Pajuluoman, Kalajärven sekä Hallilanvuoren alueilla.

Varausaika on tarkoitettu rakentamisen suunnitteluun sekä rakentamisen edellyttämien asioiden kuten rahoituksen järjestämiseen. Voit laittaa rakennusluvan vireille jo varausaikana. Luvan käsittely vie nelisen viikkoa. Sinun tulee kuitenkin ostaa tai vuokrata tontti ennen kuin rakennuslupaa voidaan myöntää.

Miten voin perua tonttivarauksen?

Jos haluat perua tonttivarauksesi, ilmoita siitä sähköpostilla osoitteeseen tontit@seinajoki.fi. Jos olet tullut katumapäälle tonttivarauksen suhteen jo ennen varauslaskun eräpäivää, ota yhteyttä heti ja voimme sopia varauksen perumisesta ilman kustannuksia. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen perumista, vaan perumisesta tulee aina ilmoittaa erikseen.

Myöhemmin peruessasi varauksen, sinulle palautetaan ne maksamasi varausmaksut, jotka koskevat tulevia kuukausia. Menneiden ja kuluvan kuukauden varausmaksut jäävät kaupungille, mikäli tonttia ei lunasteta.