Ennen töiden aloittamista on haettava kaikki tarvittavat luvat.

Tällä sivulla olevat lupaehdot on laadittu noudatettavaksi Seinäjoen kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla suoritettavissa töissä. Lupaehtojen tarkoituksena on pyrkiä pitämään yleiset alueet mahdollisimman hyvin alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

Yleisillä alueilla tarkoitetaan Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n mukaista asemakaavan katualuetta, toria, muuta liikennöitävää aluetta, puistoaluetta tai virkistysaluetta.

Lupaehdot koskevat kaikkia kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä ja tapahtumia.

Maksullisuus

Kaupungin kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt ovat maksullisia. Tarkemmat tiedot hinnoista ym. löydät sivun alareunassa olevasta hinnastosta sekä lisätietoa hinnastosta -lomakkeesta.

Ohjeet

Tällä sivustolla on kerrottu kaikki tarvittavat tiedot luvan hakemisesta sekä kattavasti lisätietoa mm. lähtöaineistojen hankinnasta ja hakemuksen liitteistä.

Lähtöaineistot

Suunnittelua varten tarvittavat karttapohjat ja materiaalit voi tilata kaupungin karttapalveluista. Perinteisten karttamateriaalien lisäksi on mahdollista tilata paikkatietoaineistoa. Molemmat palvelut ovat maksullisia.

Pienempien töiden liitteeksi kartta-aineiston voi tulostaa kaupungin sähköisestä internet-karttapalvelusta. Lisätietoa siitä löydät tältä sivustolta.

Työalueella sijaitsevien rajamerkkien ja kiintopisteiden sijainti on selvitettävä ennen töiden aloittamista. Rajamerkkien ja kiintopisteiden näytön voi tilata kaupungin mittauspalveluista.

Hakijan on ennen töiden aloittamista selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaisten ja -päällisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijainti kustannuksellaan laitteiden ja verkostojen omistajilta. Hakijan on myös huolehdittava riittävästä sijoitusetäisyydestä niihin suunnittelun yhteydessä.

Yhteistoiminta ja -työt

Ennalta tiedossa olevat työkohteet on erikseen yhteensovitettava (yhteiskaivannot) muiden kaduilla ja yleisillä alueilla työskentelevien yksiköiden ja toimijoiden kanssa. Kaupunki järjestää vuoden aikana hankesuunnittelutyöryhmän kokouksia, joissa eri toimijat voivat keskustella yhteistyön mahdollisuuksista.

Hakemuksen liitteet

Kaivu- ja työhakemuksiin on aina liitettävä suunnitelmakartta työkohteesta. Kaivantolinjan tai kaivannon sijoittuminen kadulla tai muualla maastossa on selvittävä suunnitelmasta kiistattomasti.

Vaatimukset hakemuksen liitteinä oleville kartoille:

 • Yleiskartta, jossa on esitettynä koko hanke

 • Suunnitelmakartta
  • Mittakaava esim. 1:500 tai 1:1000
  • Suunnitelma on esitettävä kanta- tai pohjakartassa, ei opaskartalla tai muulla yleistävällä karttapohjalla
  • Suunnitelmasta on käytävä ilmi kiinteistörajat sekä mahdolliset asemakaavamerkinnät
  • Sijoitettavan laitteen, johdon, putken tai muun työssä tehtävän rakenteen tarkka sijainti on selvittävä suunnitelmasta
  • Suunnitelmakartasta on käytävä lisäksi ilmi myös muut jo olemassa olevat laitteet, putket, johdot, pylväät ja rakenteet yms. maan alla sekä päällä

 • Poikkileikkauskuva, josta käy ilmi, miten johto, putki, laite tms. sijoitetaan rakenteeseen

 • Suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä hankkeen eri vaiheissa
  • Tilapäisten liikennejärjestelyiden lupaa on haettava, mikäli työ tehdään katualueella tai muulla yleisellä alueella ja se estää normaalin kadunkäytön tai liikkumisen alueella.

Mikäli on kyse suuresta hankkeesta, on suositeltavaa, että sille haetaan ensin sijoituslupaa ja kaivu- ja työlupahakemus vasta sijoituslupapäätöksen jälkeen.

Ladattavat lupaehdot, hinnasto ja sähköinen lupa-asiointi

Lupaehdot töiden suorittamiseksi

Hinnasto

Sähköinen lupa-asiointi

Hae sijoituslupaa, yleisten alueiden työlupia sekä tilapäisten liikennejärjestelyjen lupaa sähköisesti eLuvan kautta. eLupa toimii parhaiten tällä hetkellä Chrome- ja Mozilla Firefox- selaimilla.

Kaupunkiympäristön Kirjaamo

Kaupunkiympäristön toimiala