Seinäjoen kaupungin Kapernaumin 5. kaupunginosan kortteli 43 (osa) sekä siihen liittyvä kevyen liikenteen alue.

Käsittelyvaiheet:
  • 9.9.2015 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
  • 10.3. – 24.3.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 27.3.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 6.4. – 5.5.2017 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
  • 18.9.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
  • 25.9.2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 7.11.2017 Lainvoimaisuuspäivä
  • 15.11.2017 Voimaantulopäivä