Nähtävillä oleva aineisto

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Käsittelyvaiheet
  • Kaupunginhallitus käynnisti asemakaavan
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Viranomaisneuvottelu
  • Yleisötilaisuus
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä