Asemakaavaa koskevat tiedot ja asiakirjat lisätään tälle sivulle.

Nähtävillä oleva aineisto

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Käsittelyvaiheet
  • 10.2.2010 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä