Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla

  • ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä
  • edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja
  • suojellaan väestöä altistumiselta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden savulle.