Uimarannat

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua. Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana (15.6.–31.8.) säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan silmämääräisesti syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Tulokset julkistetaan yleisten uimarantojen ilmoitustauluilla sekä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon nettisivuilla

Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita. Runsaista sinileväesiintyvyyksistä tiedotetaan yleisten uimarantojen ilmoitustauluilla, mutta sinilevätilanne voi muuttua nopeastikin, jopa saman vuorokauden aikana. Uimista on syytä välttää jos vedessä on silmin havaittavissa määrin sinilevää.

Allasvesi

Yleisessä käytössä olevien uimahallien ja kylpylöiden sisä- ja ulkoaltaiden vesiä sekä vastaavien laitosten, kuten esimerkiksi hoito- ja oppilaitosten ja hotellien altaiden vesiä valvotaan allasvesiasetuksen mukaisesti.

Allasvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia eikä mitään muitakaan aineita sellaisia määriä tai pitoisuuksia, että ne voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo allasveden laatua säännöllisesti otettavilla näytteillä ja lisäksi laitoksen ylläpitäjän on seurattava vedenkäsittelyn toimivuutta käyttötarkkailulla.