Asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.11.2022 – 10.1.2023

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 16 sekä siihen liittyvää Matti Visannin kujaa

Asemakaavan muutoksella muodostuu Seinäjoen kaupungin Keskustan 1. kaupunginosan kortteli 16 sekä siihen liittyvä kevyen liikenteen alue.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 30.11.2022 – 10.1.2023.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 10.1.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto:
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
Käsittelyvaiheet:
  • 15.11.2017 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 7.12. – 21.12.2017 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 21.11.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 30.11. – 10.1.2023 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä