Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.12. – 21.12.2017

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 16 sekä siihen liittyvää Matti Visannin kujaa

Asemakaavan muutoksella muodostuu Seinäjoen kaupungin Keskustan 1. kaupunginosan kortteli 16 sekä siihen liittyvä kevyen liikenteen alue.

Nähtävillä oleva aineisto:
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
Käsittelyvaiheet:
  • 15.11.2017 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 7.12. – 21.12.2017 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 21.11.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 30.11. – 10.1.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä