Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.12. – 21.12.2017

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 16 sekä siihen liittyvää Matti Visannin kujaa

Nähtävillä oleva aineisto:
Käsittelyvaiheet:
  • 15.11.2017 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 7.12. – 21.12.2017 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä