Ympäristön tilaa voidaan seurata monin eri tavoin. Ekologisesta ympäristöntilasta saadaan Seinäjoella tietoa ensi sijassa kaavoitukseen liittyvistä luontokartoituksista. Seinäjoen kaupunki seuraa ilmanlaatua yhdessä Ilmajoen kunnan ja alueen päästöjä tuottavien yritysten kanssa. Veden laadusta saadaan tietoja ympäristölupien mukaan tehtävistä vedenlaatutarkkailuista sekä valtion tekemistä selvityksistä. Ääniympäristöä tarkkaillaan erityisen häiritsevien meluavien toimintojen yhteydessä.