Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pajuluoman kunnostaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Samalla tutkitaan korttelin 21 ja siihen liittyvän Kaupinsolan rakentumattoman katualueen sekä puistoalueen käyttötarkoituksia. Suunnittelussa huomioidaan Pajuluoman kunnostussuunnitelma ja sitä varten laaditut selvitykset.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hakkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 22.5. – 4.6.2024

Asemakaavan muutos koskee 6. kaupunginosan, Pohjan, Pajuluoman puistoalueita ja korttelia 21.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 22.5. – 4.6.2024.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 4.6.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Käsittelyvaiheet
  • 16.2.2022 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 1.12.2023 Asemakaavan muutos on tullut vireille
  • 22.5. – 4.6.2024 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä