Kaava-aineisto
Kaavassa on käytetty samoja selvityksiä kuin Keski-Nurmon osayleiskaavassa 2030
Käsittelyvaiheet
 • 20.4.2010 Kaupunkisuunnittelujaosto käynnisti yleiskaavan
 • 21.6.2010 Rakennus- ja toimenpidekielto kaupunginhallituksessa
 • 28.6.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennus- ja toimenpidekiellon
 • 20.6.2011 Yleisötilaisuus
 • 20.10.-11.11.2011 OAS ja siihen liittyvä aineisto ja selvitykset nähtävillä
 • 22.3.-20.4.2012 Kaavaluonnos nähtävillä
 • 8.4.2013. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • 18.4.2013 – 17.5.2013. Kaavaehdotus nähtävillä
 • 23.4.2013 Yleisötilaisuus
 • 21.10.2013 Kaupunginhallituksen käsittely
 • 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • 3.12.2013 Lainvoimaisuuspäivä
 • 11.12.2013 Voimaantulopäivä