Asemakaavan muutos koskee Hyllykallion 52. kaupunginosan korttelia 4024 (osa) sekä siihen liittyvää virkistys- ja urheilualuetta (VU).

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Hyllykallion 52. kaupunginosan korttelia 4024 (osa) sekä siihen liittyvää virkistys- ja urheilualuetta VU (osa).

Käsittelyvaiheet:
  • 9.4.2014 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 26.10. – 10.11.2017 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 12.2.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 21.2.-22.3.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 16.4.2018Kaupunginhallituksen käsittely
  • 23.4.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 5.6.2018 Lainvoimaisuuspäivä
  • 13.6.2018 Voimaantulopäivä