Asemakaavan laajennuksella muodostuvat Pajuluoman 20. kaupunginosan korttelit 142-158 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet ja Kärjen 15. kaupunginosan katualue.

Pajuluoman uoman rantaraitti
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Kokonaismaakuntakaava, Etelä-Pohjanmaan liitto. 2005

Vaihemaakuntakaava II, Etelä-Pohjanmaan liitto. 2016

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki. 2009

Routakallion – Eskoon – Rengonkylän – Honkakylän luontoselvitys. Seinäjoen kaupunki 2007 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa)

Luomanmutkan luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki. 2018 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa).

Luomanmutkan luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki. 2021(sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa).

Käsittelyvaiheet
  • 8.2.2012 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 16 – 30.8.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 13.9.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 22.9 – 21.10.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 8.11.2021 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 15.11.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 28.12.2021 Lainvoimaisuuspäivä
  • 4.1.2022 Voimaantulopäivä