Asemakaavaluonnos nähtävillä 16 – 30.8.2021

Pajuluoman 20. kaupunginosan asemakaavaa laajennetaan Seinäjärventien eteläpuolella ja Ruukintien varressa.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 16 – 30.8.2021.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 30.8.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Pajuluoman uoman rantaraitti
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Kokonaismaakuntakaava, Etelä-Pohjanmaan liitto. 2005

Vaihemaakuntakaava II, Etelä-Pohjanmaan liitto. 2016

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki. 2009

Routakallion – Eskoon – Rengonkylän – Honkakylän luontoselvitys. Seinäjoen kaupunki 2007 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa)

Luomanmutkan luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki. 2018 (sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa).

Luomanmutkan luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki. 2021(sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisten lajien osalta, ei esitetä julkisessa materiaalissa).

Käsittelyvaiheet
  • 8.2.2012 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 16 – 30.8.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä